Hvis du ønsker at tilmelde dit til Bredbåndsforeningen Sofienhøj og tilslutte din parcel til bredbåndsnettet, kan du bruge denne blanket. Er du i tvivl om du skal tilslutte dig, eller har du yderligere spørgsmål, kan du rette henvendelse til Bestyrelsen.

Medlemskab af foreningen er en forudsætning for at få sin parcel tilsluttet foreningens net.

Kontingent til foreningen koster kr. 800,- om året, plus kr. 500,- i indmeldelsesgebyr.

Kontingentet går til drift af foreningen.

Der er ingen tilslutningsafgift til Sofienhøjs bredbåndsnet.

Medlemmet skal selv afholde omkostning til installation af teknisk udstyr i boligen m.m. samt eventuelt gravearbejde, hvilket i hvert enkelt tilfælde aftales med den udbyder foreningen benytter (Dansk Kabel TV og/eller YouSee).

Kabler (coax of fiber) ligger allerede under fliserne i fortovet ud for boligen. Uanset valg af udbyder skal begge trækkes ind i huset. Det er et krav fra Grundejerforeningen, at kabler blotlægges af deres brolægger.

Det tekniske udstyr omfatter NT-boks (Dansk Kabel TV) samt antenneudtag (Dansk Kabel TV og YouSee). NT-boksen giver adgang til internet og telefoni samt iptv m.m.

Kontingent og indmeldelsesgebyr på i alt kr.1.300,- indbetales på konto 6509 30 53 01 16 23 i BankNordik, Amager Landevej 56,  tlf. 62665207 – husk at oplyse navn og adresse ved indbetaling.